ATT SÄTTA VÄRDE PÅ SIG SJÄLV


Jag har tänkt på en sak senaste tiden.

Många gånger har jag blivit skrattad åt när jag pratat om mina tidigare relationsproblem, för att ”jag kräver för mycket”. Det kan handla om att jag på olika sätt helt enkelt känt att det finns en obalans i relationen. Det vill säga att jag tänker till en gång mer än den andra personen, eller att den andra personen i fråga vet vad den kan göra för att göra mig glad, men ändå aldrig gör det? Eller helt enkelt rent respektlöst struntar i det man pratat om 10 gånger.

Så det är fel. För jag kräver ingenting av någon, MEN om man har chansen att få styra över sitt egna liv, why settle for less? Det är en stor skillnad på att kräva att en person ska vara på ett visst sätt och att kräva saker från relationer.

I ett klokt samtal en tid tillbaka med min vän Anna beklagade jag mig över något som många andra hade skrattat åt mig för. Men det gjorde inte hon, för hon tittade på mig och sa något som skulle komma att betyda något väldigt stort för mig. Hon sa något i stil med: Bella, du har ett liv, bara DU bestämmer vad som är bra nog för dig, och känner du att något inte är bra nog för dig, så är det faktiskt inte det. 🤷🏼♀️ Och det tycker jag är så jädra viktigt att ALLA idag också tar sig en funderare kring.

Varför ska du vara i en relation som inte gör dig lycklig? Varför ska du nöja dig med något mindre än det som gör just dig lycklig? Vem kommer tacka dig när du dör? Ta vara på ditt liv och ta fan ingen skit 🙌🏼 för det är livet för kort för, och bara du vet vart gränsen går för dig, oavsett hur många som skrattar åt dig. Men det är faktiskt inte coolt att vara olycklig ❤️ det är inte coolt att acceptera något mindre än det bästa.

Det är inte coolt att än en gång släppa på dina behov och gränser för att någon annan ska behandla dig med orespekt. Du kanske inte kan förändra den andra personen, och du kan ännu mindre kräva att en annan människa gör det, men du kan faktiskt välja att gå. För en sak är säker, när du väl har insett att du är värd något bättre, så är du ALLTID det, och när du insett det, så är det helt plötsligt omöjligt att acceptera något annat än det bästa.

Skapa ett liv du inte behöver någon annan för, och när du känner dig nöjd, hitta en person som helt plötsligt gör allting ännu lite bättre.

____________________________________________

I’ve been thinking about one thing lately.

Many times I have been laughed at when I talked about my past relationship problems, because ”I demand too much”. It might be because I, in different ways simply felt that there was an imbalance in the relationship. Like simply disrespectfully ignored what we talked about 10 times.

So that’s wrong. Because I don’t demand anything from anyone, BUT if you have the chance to control your own life, why settle for less? There is a big difference between demanding that a person has to be in a certain way and demanding things from relationships.

In a wise conversation a few weeks ago with my friend Anna, I complained about something that many others had laughed about. But she didn’t, because she looked at me and said something that would mean something very big to me. She said something like: Bella, you have a life, only YOU decide what is good enough for you, and you feel that something is not good enough for you, it is not. 🤷🏼♀️ And I think it is so important that YOU also think about this sentence today.

Why should you be in a relationship that doesn’t make you happy? Why should you settle for anything less than what makes you happy? Who will thank you when you die? Take care of your life and take no shit 🙌🏼 because life is too short for that, and only you know where the limit goes for you, no matter how many people laugh at you. But it is actually not cool to be unhappy ❤️ it is not cool to accept anything less than the best.

It’s not cool to let go of your needs and boundaries once again for someone else to treat you with disrespect. You may not be able to change the other person, and you may even less require another person to do so, but you can actually choose to let go. Once you realize that you are worth something better, you are ALWAYS worh it, and when you realize this, it is suddenly impossible to accept anything less than the best.

Create a life you don’t need anyone else for, and when you feel satisfied, find someone who suddenly makes everything a little better.

Blogga med din mobilNouw har kanske Sveriges bästa blogg-appKlicka här

Write a comment